Podsumowanie

js13kGames 2019

js13kGames

Andrzej Mazur | @end3r | Enclave Games
Gamedev.js Warszawa #13
15 października 2019

Wydarzenia

2017 Launch Party

2018 Hackday

2019 Hackday

Liczba zgłoszeń

245

Podział na kategorie

  • Desktop: 212
  • Mobile: 57
  • Server: 11
  • WebXR: 28
  • Web Monetization: 48

Zwycięzcy

WebXR

WebXR

js13kgames.com/webxr

Web Monetization

Web Monetization

js13kgames.com/webmonetization

Bot do walidacji

Release na GitHubie

Sędzia => ekspert

Komentarze

Głosowanie w bitwach 1 na 1

Kryteria

Wyniki

Ewolucja

2012 vs 2020

Dzięki!

 

 

Slajdy:

end3r.com/slides/gamedevjs13

 

 

Andrzej Mazur@end3rEnclave Games

Ender Efka